preloader

Temeljenje objektov

Raziskave temeljnih tal
Plitvo in globoko temeljenje
Temeljenje na pilotih
Temeljenje na vodnjakih
Izračun projektne nosilnosti tal
Analiza posedkov temeljnih tal
Analiza zemeljskih pritiskov
Izboljšave temeljnih tal
Projekt stabilizacije temeljinih tal (armirana zemljina)
ENG/DE