preloader

O PODJETJU

Uspešno poslujemo na podlagi več kot 35 letnih izkušenj v gradbeni praksi

Podjetje specializriano za geotehnični inženiring, projektiranje, svetovanje in nadzor
V podjetju MBL INŽENIRING d.o.o. (nekdanje MBL inženiring - Branko Muršec s.p.) vam na osnovi več kot 25 letnih izkušenj v geotehnični praksi in 10 letnih izkušenj v gradbeni operativi pomagamo reševati najrazličnejše geotehnične probleme pri temeljenju objektov, sanacijah plazov, varovanju stabilnosti pobočij, brežin in gradbenih jam ter zasnovi drugih inženirskih objektov. Izdelujemo geotehnična in hidrogeološka poročila (potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja) ter izvajamo geotehnične nadzore in svetovanje pri gradnji objektov s širokega področja geotehnične stroke.
tls5_velika_1_BW
rsz_untitled-1-removebg-preview
ezgif.com-gif-maker
2022
Leto ustanovitve
Naslednik podjetja MBL inženiring - Branko Muršec s.p. (2013)
ezgif.com-gif-maker (1)
2000 +
Zaključenih projektov
Potrudili se bomo, da skupaj z vami najdemo najboljšo rešitev tudi za vas
ezgif.com-gif-maker (2)
20 +
Računalniških programov
Razpolagamo s sodobnim programskim orodjem za geotehninčno analizo
ezgif.com-gif-maker (3)
25 +
Sodelovanje
Sodelujemo s številnimi projektantskimi podjetji in izobraževalnimi ustanovami

Boniteta odličnosti

Pridobljen certifikat bonitetne odličnosti je hiter, jasen in objektiven pokazatelj o kvalitetnem poslovanju podjetja (vir: CompanyWall)
Bonitetna ocena AA+
PONUDBA

PODROČJA DELA

IZDELAVA GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH MNENJ
Raziskave temeljnih tal
Plitvo in globoko temeljenje
Temeljenje na pilotih
Temeljenje na vodnjakih
Izračun projektne nosilnosti tal
Analiza posedkov temeljnih tal
Analiza zemeljskih pritiskov
Izboljšave temeljnih tal
Projekt stabilizacije temeljinih tal (armirana zemljina)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJE PLAZOV (IDZ, PZI in PID)
Geotehnični pregled terena in področja
Geotehnična menenja o pogojih sanacije
Geotehnična menenja o vzrokih nastanka
Analiza stabilnosti območja
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PODPORNE KONSTRUKCIJE (IDZ, PZI in PID)
Načrt podpornih konstrukcij
Načrt gradbene jame
Varovanje gradbenih jam
Sidranje geotehničnih objektov
Analiza in načrt pilotne stene
Zaščita brežin in vkopov v pobočja
Analiza stabilnosti in zanesljivosti
GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR NAD IZVEDBO ZA INVESTITORJE
GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR NAD IZVEDBO ZA IZVAJALCE
PROJEKTANTSKI GEOTEHNIČNI NADZOR
Nadzor pri izvedbi geotehničnih del
Nadzor pri izvedbi plitvih temeljenj
Nadzor pri izvedbi globokih temeljenj
Nadzor pri specialnih temeljenjih
Nadzor pri izvedbi izkopov
Nadzor pri izvedbi varovanja brežin

INDIVIDUALNI PRISTOP

Naš strokovno usposobljen kader vam bo podal odgovore na vsa vaša vprašanja pri temeljenju objekotv in drugih področjih geotehnične stroke.
REFERENCE

Predstavitev dosedanjih večjih referenčnih projektov

pri katerih smo izdelali geotehnična poročila o sestavi tal in pogojih temeljenja, sodelovali kot odgovorni projektanti ali izvajali geotehnični nadzor s prevzemi temeljnih tal za večje poslovne in stanovanjske objekte po celotni Sloveniji
Vrstne hiše Studenci

Objave v medijih

Izdelava geotehničnega poročila o sestavi tal in pogojih temeljenja
21 vrstnih hiš v stanovansjki soseski Studenci (Vir: COINHAB)

Spoznajte kolektiv pooblaščenih inženirjev

Strokovnost, inženirski pristop in končno zadovoljstvo
naročnikov predstavljajo vodilo našega dela.
PROGRAMSKA OPREMA ZA GEOTEHNIČNO ANALIZO
Pri analizi in načrtovanju zahtevnejših geotehničnih
projektov uporabljamo programsko orodje GEO5
Delujemo na področju celotne Slovenije
Vsa dela izvajamo skladno s standardi in pravili stroke
about2-img-11

O PODJETJU

MBL inženiring d.o.o.
Trg Leona Štuklja 5
2000 Maribor
Slovenija
about2-img-12

KONTAKT

Telefon: 031 851 148 (Branko)
Telefon: 040 656 054 (Luka)
Delovni čas:
Pon. - Pet.: 7.00 - 15.00
about2-img-13

OSNOVNI PODATKi

Davčna številka: SI50975021
Matična številka: 9254706000
IBAN: SI56 0400 0027 7188 208
(odprt pri NOVA KBM d.d.)
KONTAKNI OBRAZEC

  POGOSTA VPRAŠANJA
  Kaj je geomehansko oziroma geotehnično poročilo ?
  Geomehansko oziroma geotehnično mnenje je uradni dokument, ki povzema vse potrebne informacije glede območja predvidene gradnje. Sestavni del poročila so tako podatki o sestavi tal, reliefnih značilnostih terena, geoloških, stabilnostnih in erozijskih razmerah, vplivih talnih in meteornih vod z možnostjo ponikanja ter potresnih značilnosti na območju gradnje. Prav tako vsebuje ključne informacije o ovrednotenih karaterisikah zemljin in pogojih temeljenja novih objektov.
  Ali je geomehansko poročilo pri gradnji obvezno ?
  Da. V postopku priprave projekta za gradbeno dovoljenje je potrebno izdelati geološko in geomehansko poročilo (vir: Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije, Zakon o graditvi objektov) Geološko poročilo velja kot obvezna priloga k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) s strani Upravne enote, v določenih primerih je zahtevano tudi s strani Agencije RS za okolje (ARSO), ki v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja nastopa kot soglasodajalec.
  Kako poteka izdelava geomehanskega poročila ?
  Po dogovoru in naročilu izdelave s strani investotiroja se na območju predvidene gradnje v prvi fazi opravi geološko geothnični ogled terena ožje in širše okolice. V nadaljevanju se v večini primerov izvedejo tudi plitvi sondažni izkopi in druge preiskave potrebne s katerimi se ugotavlja sestava in ustreznost temeljnih tal. V primeru zahtevnejših objektov ali večje problematičnosti terena se v določenih primerih izvedejo tudi globlje sondažne preiskave (vrtine), ki so potrebne za uspešno izdelavo geomehanskega poročila.
  Zakaj je dobro imeti poročilo pred gradnjo?
  Geomehansko poročilo lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov gradnje saj povzema realne podatke o temeljnih tleh kar neposredno vpliva tudi na zasnovo objekta. Prav tako se lahko z dobljenimi informacijami izognete tudi morebitnim kasnejšim morebitnim poškodbam objekta, ki bi lahko nastala zaradi neustezne izvedbe ali napačno zasnovanega temeljenja.
  Kolikšna je cena geomehanskega poročila ?
  Cena izdelave geomehanskega poročila je zelo variabilna in se razlikuje glede na zahtevnost območja gradnje, potrebnih raziskav (sondažni izkopi ali vrtine) ter zasnovo in velikost objekta.
  ENG/DE