preloader

Nadzor in svetovanje

INDIVIDUALNI PRISTOP

Naš strokovno usposobljen kader vam bo podal odgovore na vsa vaša vprašanja pri temeljenju objekotv in drugih področjih geotehnične stroke.
GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR NAD IZVEDBO ZA INVESTITORJE
GEOMEHANSKO GEOTEHNIČNI NADZOR NAD IZVEDBO ZA IZVAJALCE
PROJEKTANTSKI GEOTEHNIČNI NADZOR
Nadzor pri izvedbi geotehničnih del
Nadzor pri izvedbi plitvih temeljenj
Nadzor pri izvedbi globokih temeljenj
Nadzor pri specialnih temeljenjih
Nadzor pri izvedbi izkopov
Nadzor pri izvedbi varovanja brežin
ENG/DE