preloader

Podporne konstrukcije

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PODPORNE KONSTRUKCIJE (IDZ, PZI in PID)
Načrt podpornih konstrukcij
Načrt gradbene jame
Varovanje gradbenih jam
Sidranje geotehničnih objektov
Analiza in načrt pilotne stene
Zaščita brežin in vkopov v pobočja
Analiza stabilnosti in zanesljivosti
ENG/DE