NADZOR geomehanski geotehnični nadzor

19409-200

GRADBENI NADZOR

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na podlagi ZGO-1 je strokovni gradbeni nador zahtevan le za gradnjo, za katero je zahtevano pridobiti gradbeno dovoljenje.

GEOTEHNIČNI NADZOR

Za Vas kvalitetno in strokovno opravimo storitev strokovnega nadzorstva nad izvedbo gradnje, v okviru česar izvajamo:

– Nadzor pri izvedbi geotehničnih del 
– Nadzor pri izvedbi specialnih temeljenj
– Nadzor pri  izvedbi izkopov in varovanja brežin 
– Nadzor pri izvedbi sanacij plazov
– Geomehansko geotehnični nadzor nad izvedbo za investitorje
– Geomehansko geotehnični nadzor nad izvedbo za izvajalce
– Projektantski geotehnični nadzor

Zajeta slika

KONTAKTIRAJTE NAS

branko.mursec@triera.net
031 851 148 / (02) 621 06 38
Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, SI
architectural-engineering-plans-technical-drawing-part-project-55709589