NADZOR geomehanski geotehnični nadzor

19409-200

GRADBENI NADZOR

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na podlagi ZGO-1 je strokovni gradbeni nador zahtevan le za gradnjo, za katero je zahtevano pridobiti gradbeno dovoljenje.

GEOTEHNIČNI NADZOR

Za Vas kvalitetno in strokovno opravimo storitev strokovnega nadzorstva nad izvedbo gradnje, v okviru česar izvajamo:

– Nadzor pri izvedbi geotehničnih del 
– Nadzor pri izvedbi specialnih temeljenj
– Nadzor pri  izvedbi izkopov in varovanja brežin 
– Nadzor pri izvedbi sanacij plazov
– Geomehansko geotehnični nadzor nad izvedbo za investitorje
– Geomehansko geotehnični nadzor nad izvedbo za izvajalce
– Projektantski geotehnični nadzor

Zajeta slika