Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, SI
branko.mursec@triera.net
(02) 621 06 38
00386 31 851 148
managment

O PODJETJU

V podjetju MBL inženirning vam na osnovi več kot 25 letnih izkušenj v geotehnični praksi in 10 letnih izkušenj v gradbeni operativi pomagamo reševati najrazličnejše geotehnične probleme pri temeljenju objektov, varovanju stabilnosti pobočij in brežin vkopov, sanaciji plazišč, zasnovi inženirskih objektov, varovanju brežin gradbenih jam in objektov ob njih, izsuševanju gradbenih jam, itd. Prav tako izdelujemo geotehnična in hidrogeološka poročila in mnenja ter izvajamo geotehnične nadzore z meritvami.

 

ustanovljeno leta
2013

+800 zaključenih projektov

sodelovanje z
drugimi podjetji

konkurenčne 
cene

ata _gray

BRANKO MURŠEC, univ. dipl. ing. grad.

Branko Muršec je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbeništva. Diplomiral je z na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1986. Po končanem študiju je med leti 1986 in 2013 deloval v podjetju SGP Kograd iz Dravograda na področju splošnega gradbeništva in v podjetju Geokal d.o.o. na področju geotehničnega gradbeništva. Leta 2013 se je na podalgi dolgoletnih izkušenj odločil za samostojno poslovno pot in ustanovil inženirsko podjetje MBL Inženiring, kjer strokovnost, inženirski pristop in profesionalnost predstavljajo vodilo razvoja.

PONUDBA

GEOTEHNIČNI INŽENIRING

Geotehnična in hidrogeološka poročila
Geotehnične meritve in raziskave tal
Poročila o temeljenju objektov
Geotehnična poročila za palazove
Geotehnična mnenja za sanacije plazov
Projekti varovanja brežin gradbenih jam
Projekti varovanja brežin gradbenih objektov
Načrti izsuševanja gradbenih jam

PROJEKTIRANJE

Načrtovanje in projektiranje inženirskih objektov in geotehničnih konstrukcij kot so oporni in podporni zidovi, nasipi, temeljeni objekti, plitva temeljenja, globoko temeljeni objekti na pilotih po veljavnih slovenskih standardih Evrokod (EC).

NADZOR IN SVETOVANJE

Profesionalen in kvalitetni geotehnični nadzori nad gradnjo pri vseh vrstah inženirskih objketov s sočasno kontrolo usklajenosti projektih zahtev

Strokovno geotehnično svetovanje na podorčju geotehnike pred in med gradnjo objektov

 

REFERENCE

ODGOVORNI GEOMEHANIK pri izdelavi geotehničnih poročil o sestavi tal in pogojih temeljenja ter izvajanju geotehničnih nadzorov pri večjih poslovnih in stanovanjskih objektih v občinah Maribor, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Radlje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna, Mežica, Velenje,…

ODGOVORNI PROJEKTANT pri geotehničnih zasnovah v občinah: Prevalje, Radlje ob Dravi, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Lendava, Moravske Toplice, Zavrč, Ormož, Ptuj, Puconci,…

NADZOR IN SVETOVANJE: pri gradbenih jamah za objekte: Srednja šola in gimnazija Ravne, Hotel Livada – Moravske toplice, SO “Dravske terase” – Maribor, Medicinska fakulteta Maribor, Poslovna stavba “FORUM” , PSO “Mirni zaliv” – Maribor, Hotel Primus – Terme Ptuj, PO STAVBAR Maribor, METAL Ravne – EPŽ 3, METAL Ravne – VPP 2, MIC Maribor,…

INŽENIRSKI PRISTOP

Vsak projekt nam predstavlja izziv h kateremu pristopimo vestno, korektno in strokovno

ANALIZA

Sočasno z individualnim pristopom izvajamo geotehnične raziskave v sodelovanju s slovenskimi podjetji 

REŠITVE

Na podlagi analize oblikujemo ustrezne rešitve, ki v največji možni meri zadovoljujo interese investitorja

OSEBNA IZKAZNICA


MBL INŽENIRING – Branko Muršec s.p.

SEDEŽ PODJETJA

Trg Leona Štuklja 5
2000 Maribor
Slovenija

EMAIL

branko.mursec@triera.net
mblinzeniring@amis.net

TELEFON

telefon: (02) 621 06 38
mobitel: 031 851 148

SPLOŠNE INFORMACIJE

Matična številka: 6425534000         Davčna številka: SI72002590         IBAN: SI56 0312 0100 0367 104 (SKB d.d.)

KONTAKTIRAJTE NAS

Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, SI
branko.mursec@triera.net
(02) 621 06 38
00386 31 851 148